OGÓLNOPOLSKA ODZNAKA KRAJOZNAWCZA PTTK
"SZLAKIEM WINCENTEGO POLA"

Kontakt Home  
 


REGULAMIN
    

 1. Ogólnopolska Odznaka Krajoznawcza PTTK „Szlakiem Wincentego Pola”, ustanowiona została przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie.
   

 2. Celem ustanowienia Odznaki jest poznanie działalności i miejsc pobytu Wincentego Pola.
   

 3. Terenem zdobywania odznaki obejmuje miejscowości w granicach Polski.
   

 4. Odznakę może zdobywać każdy turysta w ramach uprawiania różnych form turystyki kwalifikowanej.
   

 5. Odznaka posiada 3 stopnie:

                   
brązowy                                                                                               srebrny


złoty.
 

 1. Odznakę zdobywać mogą osoby, które ukończyły 7 rok życia.
   

 2. Podstawą do ubiegania się o przyznanie odznaki jest książeczka wycieczek turystyki kwalifikowanej lub samodzielnie wykonana Kronika Krajoznawcza Odznaki z danymi personalnymi ubiegającego się o odznakę i adresem zamieszkania.
   

 3. Czas spełnienia wymagań dla zdobycia poszczególnych stopni odznaki jest nieograniczony.
   

 4. Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie miejscowości wymienionych w ZAŁĄCZNIKU.
   

 5. Na stopień brązowy należy zwiedzić 5 miejscowości,
  Na stopień brązowy należy zwiedzić 10 miejscowości
  Na stopień brązowy należy zwiedzić 15 miejscowości

  Obowiązkowo należy zwiedzić ( 2 z 3 wymienionych w dowolnym stopniu odznaki): Muzeum Wincentego Pola w Lublinie, ul. Kalinowszczyzna 13, Izbę Muzealną w Gdańsku - Sobieszowie oraz przejść odcinek szlaku górskiego /min 10 km/ im. Wincentego Pola, koloru zielonego STRÓŻA - MAGURA MAŁASTOWSKA - WYSOWA ZDRÓJ - KRYNICA ZDRÓJ. Na odcinku Wysowa - Lckowa - Krynica jest bardzo popularny. Atrakcje na szlaku: jezioro osuwiskowe Beskidzkiego Morskiego Oka na zboczu Maślanej Góry, Dwór Gładyszów i Skansen Budownictwa Ludowego w Szymbarku, Bielanka - Muzeum Rzemiosła Łemkowskiego, cerkwie grekokatolickie w Nowym, Przysłupiu, Leszczynach /trzeba zejść ze szlaku/, drewniana cerkiew w Skwirtnem, szczyt Kozie Żebro - najwyższy szczyt Beskidu Niskiego, Krynica Zdrój.
   

 6. Wymienione obiekty należy potwierdzić pieczęcią miejscowości, wykonaniem zdjęcia ubiegającego się o odznakę na tle obiektu, kasetą wideo lub CD-romem, ewentualnie pieczęcią kadry programowej PTTK
   

 7. Obiekty raz zaliczone na dany stopień odznaki nie mogą być powtarzane na inny stopień.
   

 8. Odznakę weryfikuje Zespół Weryfikacyjny Odznaki przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie,
  ul. Lubelska 139D/15, 22  - 109 CHEŁM -6
  mobile: 507 324 323, mail: ow_pttk_chelm @op.pl
   

 9. Zweryfikowane Kroniki Odznaki oraz odznaki , weryfikator przesyła przesyłka pocztowa za pobraniem.
  Proszę nie przesyłać kopert zwrotnych ze znaczkami pocztowymi

   

 10. Interpretacja powyższego Regulaminu odznaki należy do Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie.
   

 11. Regulamin Odznaki wchodzi w życie z dniem 23.09. 2010 r. zgodnie z Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie nr 3/2010 z dnia 23.09. 2010 r.

Załącznik do Odznaki "Szlakiem Wincentego Pola"